งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยศิลปากร ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ​

งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยศิลปากร ขยายเวลารับสมัครพนักกงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา
.................

ขยายเวลา !!!!!!
📢 ประกาศตามหา Graphic Design สุดปังแบบด่วน!!
.
งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครพนักกงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา
.
Job Description ✨
ผลิตสื่อภาพนิ่งเพื่อทำการประชาสัมพันธ์บนสื่อ Social Media ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
ผลิดสื่อภาพเคลื่อนไหวเพื่อประชาสัมพันธ์บนสื่อ Social Media ของมหาวิทยาลัย และบนสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
ถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวสำหรับกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
.
📍 สามารถ Download แบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.president.su.ac.th/personnel/
 
หรือขอยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่กองทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี (ตลิ่งชัน) มหาวิทยาลัยศิลปากร
.
🗓️ สามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 24 เมษายน 2566 (ตามวันและเวลาราชการ)
ประกาศผลผู้มีสิทธิคัดเลือกในวันที่ 27 เมษายน 2566