Nithiwan Permpoon

November 27, 2023

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการตำแหน่ง อาจารย์ ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการตำแหน่ง อาจารย์ ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์

Nithiwan Permpoon

June 16, 2023

งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยศิลปากร ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ​

ประกาศตามหา Graphic Design สุดปังแบบด่วน!!
.
งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครพนักกงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา

Nithiwan Permpoon

April 11, 2023