วาโก้ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรในโครงการ “วาโก้บราเดย์ บราเก่าเราขอ” ปีที่ 13 เฟส 2 รักษ์โลกกันอย่างต่อเนื่อง

วาโก้ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ในโครงการ “วาโก้บราเดย์ บราเก่าเราขอ” ปีที่ 13 เฟส 2 รักษ์โลกกันอย่างต่อเนื่อง

Nithiwan Permpoon

July 16, 2024

เฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี การต่อตั้ง วิทยาลัยนานาชาติ ม.ศิลปากร

SUIC celebrated its 20th anniversary by organising a special event at True ICON Hall, Icon Siam with His Excellency Jean-Claude Poimboeuf. Other VIPs present included the President of Silpakorn University, members of Silpakorn University Council and special guests from Vatel Hotel & Tourism Business School, Birmingham City University and Paris School of Business. Guests enjoyed […]

Nithiwan Permpoon

July 5, 2024

ประมวลภาพกิจกรรม การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20 The 20th Thailand Olympiad in Informatics (20th TOI)

ประมวลภาพกิจกรรม การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20 The 20th Thailand Olympiad in Informatics (20th TOI)

Nithiwan Permpoon

July 2, 2024

ม.ศิลปากร หารือ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สร้างความร่วมมือในการสนับสนุนสิทธิประโยชน์ทางด้านการเงิน สวัสดิการ และกิจการเพื่อสังคมของมหาวิทยาลัย

ม.ศิลปากร หารือ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สร้างความร่วมมือในการสนับสนุนสิทธิประโยชน์ทางด้านการเงิน สวัสดิการ และกิจการเพื่อสังคมของมหาวิทยาลัย

Nithiwan Permpoon

June 17, 2024

🎧 SU PODCAST | ตำนาน “พะยูนไม่ได้ฆ่า” จาก เด็กจิตรกรรมฯ สู่ “ติ๊ก กลิ่นสี”

🎧 SU PODCAST “Let’s talk about it!!!”
| ตำนาน “พะยูนไม่ได้ฆ่า”
จากเด็กจิตรกรรมฯ สู่ “ติ๊ก กลิ่นสี”

Nithiwan Permpoon

June 13, 2024

อธิการบดี ม.ศิลปากร ต้อนรับ นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

                               วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 15.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์และนักวิจัย ให้การต้อนรับนางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะ ณ สวนตาลลุงถนอม จังหวัดเพชรบุรี ในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของ อว. ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม โดยมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ จัดแสดงนิทรรศการ ”เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และ ววน. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์อาหาร” ที่ใช้องค์ความรู้ในการพัฒนาพื้นที่ ซึ่งการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยองค์ความรู้ทางการวิจัยและบริการวิชาการเป็นเป้าประสงค์หนึ่งของมหาวิทยาลัยศิลปากร […]

Nithiwan Permpoon

May 13, 2024
1 2 8