COLORFUL BANGKOK ร่วมฉลองการก่อตั้ง 80 ปี ม.ศิลปากร – 90 ปี ม.ธรรมศาสตร์ เปลี่ยน ‘ท่าพระ-ท่าพระจันทร์’ เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ตลอดเดือน พ.ย. 66

COLORFUL BANGKOK ร่วมฉลองการก่อตั้ง 80 ปี ม.ศิลปากร – 90 ปี ม.ธรรมศาสตร์ เปลี่ยน ‘ท่าพระ-ท่าพระจันทร์’ เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ตลอดเดือน พ.ย. 66

Nithiwan Permpoon

October 21, 2023

ม.ศิลปากร ร่วมกิจกรรม กับสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ UNHCR เปิดตัวผลงานศิลปะ “อนุสาวรีย์ไหมพรมแห่งความรัก”

21 กันยายน 2566 อาจารย์ ดร.ชิษณุพงศ์ ศิริโชตินิศากร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากรเข้าร่วมกิจกรรม กับสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ UNHCR เปิดตัวผลงานศิลปะ “อนุสาวรีย์ไหมพรมแห่งความรัก” จัดแสดงและระดมทุนมอบความช่วยเหลือเด็กผู้ลี้ภัยทั่วโลก โดยเป็นผลงานสร้างสรรค์ ของอาจารย์ ดร.เตยงาม คุปตะบุตร ศิลปินและอาจารย์ภาควิชาสื่อผสม คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ จากทุนส่วนตัว และใช้เวลาในการผลิตยาวนานกว่า 2 ปี โดยวัสดุที่ใช้สร้างอนุสาวรีย์ชุดนี้ ทำจากไหมพรม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงนัยยะที่สำคัญ คือความเปราะบางของชีวิตเด็ก ที่อาจถูกบั่นทอน ถูกทำร้าย และถูกทำให้เสียหาย ในงานยังมีการประมูลผลงาน ซึ้งได้ยอดบริจาคกว่า 1,125,000 บาท นิทรรศการนี้จะมีการจัดแสดงให้ชมระหว่างวันที่ 21-26 กันยายน 2566 ณ ชั้น 4 เซ็นทรัลเอ็มบาสซี /*! elementor – v3.10.2 – 29-01-2023 */ .elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.elementor-widget-image a img[src$=”.svg”]{width:48px}.elementor-widget-image img{vertical-align:middle;display:inline-block} […]

Nithiwan Permpoon

September 21, 2023

คณะดุริยางคศาสตร์ ม.ศิลปากร เข้าสู่ปีที่ 25 เติบโต แบบอลังการ

วันพุธที่ 6 กันยายน 2566 ศาสตราจารย์ ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นประธานในงานแถลงข่าวครบรอบ 25 ปี คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยในงานมีกิจกรรมเสวนาจากอดีตคณบดี ศิษย์เก่า และการเปิดตัวละครเพลง Returning Feroci รีบกลับเถอะครับจารย์! เดอะมิวสิคัล ครั้งแรกของการนำเรื่องราวอาจารย์ศิลป์ มาเรียงร้อยกับเรื่องราวความสนุกสนานของนักศึกษาคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ หอประชุมวังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร 🎉 เข้าสู่ปีที่ 25 เติบโต แบบอลังการ ❤️ #25ปีดุริยางคศาสตร์ศิลปากร #25ปีดุริยางค์ศิลปากร #ดุริยางคศาสตร์ไม่ใช่ดุริยางคศิลป์ #sikpakornmusic #คณะดุริยางคศาสตร์มหาลัยศิลปากร #เด็กดุ #sumusic #SilpakornUniversity /*! elementor – v3.10.2 – 29-01-2023 */ .elementor-image-gallery .gallery-item{display:inline-block;text-align:center;vertical-align:top;width:100%;max-width:100%;margin:0 auto}.elementor-image-gallery .gallery-item img{margin:0 auto}.elementor-image-gallery .gallery-item .gallery-caption{margin:0}.elementor-image-gallery […]

Nithiwan Permpoon

September 6, 2023

เชิญชวน รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยประมวลจริยธรรม

เนื่องจากคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยประมวลจริยธรรม ประกอบกับข้อ ๑๓ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ. ๒๕๖๕ กำหนดให้การกำหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับจริยธรรมจะต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ผู้เรียน และผู้มีส่วนได้เสียอย่างกว้างขวาง ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา มหาวิทยาลัยจึงได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยประมวลจริยธรรม เพื่อให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ (ร่าง) ข้อบังคับฯ  ทั้งนี้ท่านสามารถร่วมให้ความคิดเห็นได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ /*! elementor – v3.10.2 – 29-01-2023 */ .elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.elementor-widget-image a img[src$=”.svg”]{width:48px}.elementor-widget-image img{vertical-align:middle;display:inline-block}

Nithiwan Permpoon

September 6, 2023

131st SILPA BHIRASRI One Silpakorn Connect Day

131st SILPA BHIRASRI One Silpakorn Connect Day ✨ . เชิญศิษย์เก่า – ศิษย์ปัจจุบันร่วมรำลึกถึงศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ในงานครบรอบ 131 ปี ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี พร้อมร่วมรับชมการแสดงปาฐกถาศิลป์ในหัวข้อ “ศิลปากรสู่การบูรณาการศาสตร์ เพื่อสังคมอารยะ” . และชมนิทรรศการศิลปะและการแสดงดนตรีจากนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมร่วมพิธีจุดเทียนรำลึกถึงศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี 💚 . 🗓️ 15 กันยายน 2566 📍 มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ . ภาพผลงานโดย : ศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี ศิษย์เก่าจากคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ #SilpakornUniversity #SU #Silpakorn #ทีมศิลปากร #OneSilpakorn #Silpa #SilpaBhirasri #131stSilpaBhirasri #131ปีศิลป์พีระศรี #อาจารย์ศิลป์ #OneSilpakornConnectDay /*! elementor […]

Nithiwan Permpoon

September 5, 2023

มหาวิทยาลัยศิลปากรคว้าถ้วยรางวัล Platinum Award สุดยอดผลงานวิจัยและนวัตกรรมโดดเด่น งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ปี 66

                    มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับรางวัล Platinum Award ถ้วยรางวัลพระราชทานจากกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล และเกียรติบัตร โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นผู้มอบถ้วยรางวัล ในกิจกรรม Thailand Research Expo 2023 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2566  จากการนำเสนอผลงานวิจัยในภาคนิทรรศการ เรื่อง “สมุทรสงครามอยู่ดี : การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ฐานนิเวศวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน”  โดยมี ศ.ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย เป็นหัวหน้าโครงการ และ รศ.ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ เป็นผู้จัดการโครงการ                     […]

Nithiwan Permpoon

August 11, 2023

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมศึกษาดูงานและหารือร่วมกันระหว่างคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากรและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 ศาสตราจารย์ ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมศึกษาดูงานและหารือร่วมกันระหว่างคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากรและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในประเด็นต่างๆ อาทิ ด้านหลักสูตร กิจการนักศึกษา การวิจัย บริการวิชาการ และ การจัดการทรัพย์สิน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Nithiwan Permpoon

August 10, 2023

ม.ศิลปากร ร่วมงานแถลงข่าวรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น และนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2566

ม.ศิลปากร ร่วมงานแถลงข่าวรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น และนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2566 ศาสตราจารย์ ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าร่วมงานแถลงข่าวรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น และนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2566 พร้อมขึ้นกล่าวแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้ แก่ รองศาตราจารย์ ดร.ประสพชัย พัฒน์โรจนโสภณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ คณะเภสัชศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว ในวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 /*! elementor – v3.10.2 – 29-01-2023 */ .elementor-image-gallery .gallery-item{display:inline-block;text-align:center;vertical-align:top;width:100%;max-width:100%;margin:0 auto}.elementor-image-gallery .gallery-item img{margin:0 auto}.elementor-image-gallery .gallery-item .gallery-caption{margin:0}.elementor-image-gallery figure img{display:block}.elementor-image-gallery figure figcaption{width:100%}.gallery-spacing-custom .elementor-image-gallery .gallery-icon{padding:0}@media (min-width:768px){.elementor-image-gallery .gallery-columns-2 .gallery-item{max-width:50%}.elementor-image-gallery .gallery-columns-3 […]

Nithiwan Permpoon

August 9, 2023
1 2 5