ม.ศิลปากร ร่วมกิจกรรม กับสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ UNHCR เปิดตัวผลงานศิลปะ “อนุสาวรีย์ไหมพรมแห่งความรัก”

21 กันยายน 2566
อาจารย์ ดร.ชิษณุพงศ์ ศิริโชตินิศากร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากรเข้าร่วมกิจกรรม กับสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ UNHCR เปิดตัวผลงานศิลปะ “อนุสาวรีย์ไหมพรมแห่งความรัก” จัดแสดงและระดมทุนมอบความช่วยเหลือเด็กผู้ลี้ภัยทั่วโลก

โดยเป็นผลงานสร้างสรรค์ ของอาจารย์ ดร.เตยงาม คุปตะบุตร ศิลปินและอาจารย์ภาควิชาสื่อผสม คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ จากทุนส่วนตัว และใช้เวลาในการผลิตยาวนานกว่า 2 ปี โดยวัสดุที่ใช้สร้างอนุสาวรีย์ชุดนี้ ทำจากไหมพรม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงนัยยะที่สำคัญ คือความเปราะบางของชีวิตเด็ก ที่อาจถูกบั่นทอน ถูกทำร้าย และถูกทำให้เสียหาย ในงานยังมีการประมูลผลงาน ซึ้งได้ยอดบริจาคกว่า 1,125,000 บาท
นิทรรศการนี้จะมีการจัดแสดงให้ชมระหว่างวันที่ 21-26 กันยายน 2566 ณ ชั้น 4 เซ็นทรัลเอ็มบาสซี