ม.ศิลปากร ร่วมแถลงข่าวความร่วมมือทางการศึกษา “Young Influencers Challenge Thailand 2023 : ชวน U สร้างรอยยิ้ม”

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิต ขาวเขียว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมงานแถลงข่าวความร่วมมือทางการศึกษา “Young Influencers Challenge Thailand 2023 : ชวน U สร้างรอยยิ้ม” เพื่อให้นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโปรโมต ส่งเสริมการตลาด และเพิ่มยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนในโครงการชุมชนยิ้มได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความคิดริเริ่มการช่วยเหลือสังคมนอกเหนือจากตำราเรียน พัฒนาความรู้ทางทฤษฎีและฝึกปฏิบัติจากกรณีการศึกษาจริง รู้จักการทำงานเป็นทีม และสร้างอินฟลูเอ็นเซอร์ทางสังคมที่มีศักยภาพให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับประเทศ
ณ ห้องพลังไทย 2 อาคาร ปตท.สำนักงานใหญ่