มหาวิทยาลัยศิลปากร รับรางวัล Karaboon Gratitude Award ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 20 

วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2566 ศาสตราจารย์ ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าร่วมรับรางวัล Karaboon Gratitude Award ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 20  

ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยศิลปากรมีส่วนร่วมผลักดันสมุนไพรกัญชาทางการแพทย์ให้เป็นกฎหมายของชาติและมีมาตรฐานระดับนานาชาติ อีกทั้งยังเป็นทางเลือกให้แก่ประชาชนทั่วไปในการดูแลสุขภาพ การพัฒนาเชิงพาณิชย์เพื่อให้ได้ยาและผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพจากสมุนไพรกัญชาที่มีคุณภาพ ความปลอดภัย และการศึกษาวิจัย

จัดโดย แพทยสมาคมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน กระทรวงสาธารณสุข