วันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 53 ปี

วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 06.00 น. ณ พระราชวังสนามจันทร์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
พิธีบวงสรวงและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 53 ปี
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สำเนียงงาม รองอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณบดี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมในพิธี