มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวายแด่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และพิธีไหว้ครูช่าง

วันพฤหัสบดี ที่ 20 เมษายน 2566

มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวายแด่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และพิธีไหว้ครูช่าง โดยอาจารย์สมชาย ศุภลักษณ์อัมไพพร (นายช่างศิลปกรรมอาวุโส สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ

278644
278645
278650
278651
278661
278662
278666

Previous
Next