ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2566 

หากต้องการค้นหาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งของมหาวิทยาลัยศิลปากร สามารถเข้าไปที่ห้องสมุดกฎหมายของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามลิงก์ https://lawapp.su.ac.th/