มหาวิทยาลัยศิลปากร แถลงข่าวเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดงานแถลงข่าวเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมรับฟังทิศทางการขับเคลื่อนมหาวิทลัยศิลปากรสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการบูรณาการศาสตร์และศิลป์ โดย ศาสตราจารย์ ดร. ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร และรับชม Silpakorn Event Roadmap สุดพิเศษของปี 2566 ร่วมพูดคุยกับผู้ออกแบบ Logo 80 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร และศิษย์เก่า – ศิษย์ปัจจุบันในหัวข้อ All the good old day และร่วมรับฟังบทเพลง “Silpakorn University 80th Anniversary Fanfare” จากนักศึกษาคณะดุริยางคศาสตร์ พร้อมให้สัมภาษณ์ทีมข่าวสามมิติ ช่อง 3 ในประเด็นการนำศักยภาพทางศิลปะของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนประเทศ