ม.ศิลปากร และ ม.ธรรมศาสตร์ ผนึกกำลัง 2 สถานบันร่วมวางแผนจัดงาน HAC ถนนแห่งผู้คน ศิลปะ และวัฒนธรรม ( Road of Humanity Art and Cultural)

28 ก.พ. 2566 ผศ.ชวลิต ขาวเขียว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ผศ.ปองพล ยาศรี รองอธิการบดี วังท่าพระและเมืองทองธานีพร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมพูดคุยกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถึงแนวทางการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระดับสถาบันในการตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของทั้งสองมหาวิทยาลัย โดยในขั้นแรกนี้ ทั้งสองสถาบันได้ข้อสรุปร่วมกันในการจัดกิจกรรม ที่สะท้อน อัตลักษณ์ของทั้ง 2 สถาบัน ผ่านงาน HAC ถนนแห่งผู้คน ศิลปะ และวัฒนธรรม ( Road of Humanity Art and Cultural) กิจกรรมที่รวบรวม Sofe power งานศิลปะ กิจกรรมของนักศึกษา และวิทยาการของชุมชนในบริเวณพื้นที่โดยรอบ ในช่วงปลายปี เพื่อ ร่วม เฉลิมฉลองในวาระ 80 ปีมหาวิทยาลัยศิลปากรและ 89 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


#SUxTU

#ทีมศิลปากร

#ทีมธรรมศาสตร์

#89

#80