o6 Q&A

Q&A

Q&A : 1

ถาม : จบการศึกษานานแล้วต้องการขอ transcript ต้องทำอย่างไร ?
ตอบ : สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-3410-9686 ต่อ 200318 หรือ 09-3725-4654 คุณอรศศิร์

Q&A : 2

ถาม : ขอเอกสารเพื่อนำไปเบิกค่าเล่าเรียน ?

ตอบ :  –    เอกสารแนบการเบิกค่าเล่าเรียน สามารถดาวน์โหลด ได้ที่ https://eds.su.ac.th/?page_id=8598

– พิมพ์ใบเสร็จรับเงินตัวจริง เข้าเว็บไซต์ระบบบริการการศึกษาที่ https://reg.su.ac.th

Q&A : 3

ถาม : การยื่นคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
ตอบ : รายละเอียดขั้นตอนการยื่นคะแนน
https://bit.ly/3mrTAL2
————————————–
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Facebook: G&E Center, Silpakorn University
โทร: 034-271514 (ในวันและเวลาราชการ)
https://gec.su.ac.th/

Q&A : 4

ถาม : การรับใบปริญญาบัตรสำหรับบัณฑิตที่ไม่ได้เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ตอบ : – บัณฑิตสามารถติดต่อขอรับปริญญาบัตรได้ที่ กองบริหารงานวิชาการ พระราชวังสนามจันทร์
โดยยื่นสำเนาบัตรประชาชน ในวัน เวลาราชการ

กรณีให้บุคคลอื่นรับใบปริญญาแทน