วันพุธที่ 7 มิ.ย. 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ศิลปากร ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ 2 ฉบับ โดยท่านอธิการบดี ฉบับแรก 3 ฝ่าย ระหว่าง มศก., ม.บูรพา และ บริษัทมิตซูบิชิ อิเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ฉบับที่สองเรื่องการพัฒนาหลักสูตร Sandbox วิศวกรรมบูรณาการระบบการผลิต ระหว่าง มศก., ม.บูรพา, ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ สมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย (TARA) ณ ห้องประชุม 1512 อาคารศูนย์เรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 15 ชั้น ม.ศิลปากร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ลงนามบันทึกความเข้าใจ 3 ฝ่าย ระหว่าง มศก., ม.บูรพา และ บริษัทมิตซูบิชิ อิเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด