ประกาศผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ในโอกาสมหาวิทยาลัยศิลปากร ครบรอบ 80 ปี

เชิญชวนบุคลากรทุกท่าน ร่วมเปลี่ยนภาพโปรไฟล์ที่มีสัญลักษณ์โลโก้ 80 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร

เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลองวาระพิเศษ 80 ปี ของการสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร : สร้างสรรค์ศาสตร์และศิลป์ เพื่อปวงชน ผ่านการใช้กรอบโปรไฟล์สัญลักษณ์พร้อมกันตั้งแต่วันนี้

โดยสามารถนำภาพโปรไฟล์ไปใส่กรอบที่มีสัญลักษณ์โลโก้ได้ที่: www.twibbonize.com/80thsuframe